Thư Đội Trưởng Nhất - Letter from SPL

(Click here for English version)

July 10, 2016

Thân chào quý Trưởng,
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa là khoá Tùng Nguyên VIII (TN8), National Wood Badge Course 999-16, sẽ khai mạc. Tr. Alina, Khoá Trưởng TN8, và toàn thể các anh chị em Huấn Luyện Viên, xin cam kết sẽ gắng hết sức để quý Trưởng luôn luôn có những ấn tượng tốt và kỷ niệm vui đẹp về khoá TN8. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý Trưởng trang bị những hành trang mới mẻ, qua những tài liệu huấn luyện, để quý Trưởng sẽ phục vụ phong trào hữu hiện hơn, và luôn luôn giữ vững và phát triển đơn vị của quý Trưởng. Chúng tôi xin hẹn trong vài tuần nữa sẽ được hân hạnh đón tiếp và kết thân với quý Trưởng trong tình huynh đệ Hướng Đạo.

Read more: Letter from SPL (July 10/2016)

Thư Đội Trưởng Nhất - Letter from SPL

(Click here for English version)

June 14, 2016
Thân chào các Anh Chị Em (ACE),
 
Để các ACE được đón tiếp chu đáo, tôi xin nhắc các ACE nào chưa gửi chương trình chuyến bay đến anh Phước (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), xin gửi gấp dùm.  Đồng thời, xin thông báo cho anh Phước biet ACE nào sẽ sử dụng đất trại sau khi bãi khóa, và ACE nào muốn đi 3 ngày tham quan ở Maui.

Read more: Letter from SPL (June 14/2016)

Thư Đội Trưởng Nhất - Letter from SPL

(Click here for English version)

Thân chào quý Trưởng,

Tôi tên là Nguyễn Xuân Lâm, được hân hạnh phục vụ các anh chị em (ACE) trong khoá Tùng Nguyên VIII (TN8), National Wood Badge Course 999-16, với trách vụ Đội Trưởng Nhất. Tôi xin trân trọng chào đón các ACE và nhân dịp thông báo một số tin tức quan trọng về khoá TN8 của chúng ta:

Read more: Letter from SPL 1