Thư Đội Trưởng Nhất - Letter from SPL

(Click here for English version)

July 10, 2016

Thân chào quý Trưởng,
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa là khoá Tùng Nguyên VIII (TN8), National Wood Badge Course 999-16, sẽ khai mạc. Tr. Alina, Khoá Trưởng TN8, và toàn thể các anh chị em Huấn Luyện Viên, xin cam kết sẽ gắng hết sức để quý Trưởng luôn luôn có những ấn tượng tốt và kỷ niệm vui đẹp về khoá TN8. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý Trưởng trang bị những hành trang mới mẻ, qua những tài liệu huấn luyện, để quý Trưởng sẽ phục vụ phong trào hữu hiện hơn, và luôn luôn giữ vững và phát triển đơn vị của quý Trưởng. Chúng tôi xin hẹn trong vài tuần nữa sẽ được hân hạnh đón tiếp và kết thân với quý Trưởng trong tình huynh đệ Hướng Đạo.
1.      Để giúp cho quý Trưởng có một khái niệm cụ thể hơn về phương hướng và đường đi trên con đường trường Hướng Đạo của cá nhân quý Trưởng, cũng như tìm hiểu những động cơ đã thúc đẩy quý Trưởng trích ra thì giờ quý báu để nhập khoá TN8, tôi xin khuyến khích, và cũng hy vọng, quý Trưởng sẽ gắng sức trả lời 20 câu hỏi đính kèm (Việt Ngữ hoặc Anh Ngữ). Tôi cam kết, ngoài cá nhân quý Trưởng, sẽ không có một ai sẽ biết những câu trả lời của 20 câu hỏi này. Tôi xin nhấn mạnh đây không phải là một cuộc thi và cũng sẽ không có giám khảo. Tuy nhiên, 20 câu trả lời này sẽ giúp quý Trưởng vượt qua những chặng đường khó khăn đang chờ đợi quý Trưởng trong khoá TN8.
 
2.      Khi nhập trại, xin quý Trưởng vui lòng đem theo một bản sao của phiếu khám sức khoẻ (cả 3 Phần A, B và C) để tránh rắc rối trong trường hợp Trưởng Phước không nhận được phiếu khám sức khoẻ của quý Trưởng vì bất cứ lý do gì. Xin quý Trưởng lưu ý rằng theo luật của BSA, nếu chúng tôi không có phiếu khám sức khoẻ, chúng tôi không thể hoàn tất thủ tục nhập trại. Nếu quý Trưởng có những sự lưu ý đặc biệt trên phương diện y tế như dị ứng thuốc men, thuốc cần trữ trong tủ lạnh, dị ứng thực phẩm, v/v, xin quý Trưởng ghi chú rõ ràng trên phiếu khám sức khoẻ.
 
3.      Trong khóa huấn luyện TN8, quý Trưởng sẽ cần mặc "home unit activity shirt" trong nhiều buổi học. Xin quý Trưởng đem theo một vài áo này để thay đổi. Xin lưu ý đây là một phần của đồng phục, phải có đủ 2 ống tay áo, "no tank top style please".
 
 4.      Yêu cầu mỗi Trưởng đem theo 2 huy hiệu của Liên Đoàn mình để góp phần vào buổi đấu giá hào hứng tại khóa học. Quý Trưởng giao huy hiệu này đến Trưởng Phú tại trại. Xin cảm ơn quý Trưởng..
Chúng tôi hầu như đếm từng ngày đến khi khoá TN8 khai mạc để được hân hạnh đón tiếp quý Trưởng. Trong thời gian vài tuần tới, nếu quý Trưởng có bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc chi, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc/và Khoá Trưởng, Trưởng Alina (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Tabtt,
Nguyễn X. Lâm
Đội Trưởng Nhất 
Tùng Nguyên VIII
knotline l
 
 In a few short weeks, our National Wood Badge Course 999-16 will commence. Our Course Director, Tr. Alina, and our entire staff, pledge to do our very best to make your Wood Badge experience memorable, fun-filled, and most importantly, informative to enable you to make maintain and strengthen your home units. We look forward to serving you and to making new lifelong friendships in Scouting.
1.      In order to enrich your experience and to set your goals and self-expectations in attending this wonderful but rigorous and intensive training program, often termed the “pinnacle” of adult scout training, otherwise known as Wood Badge, I strongly encourage you to complete the pre-course assignment of twenty questions, attached, in English or Vietnamese. No one but yourself will see your answers to the twenty questions. By investing the time to answer these questions to the best of your ability, you will have identified your strengths, weaknesses, vision and mission in life as well as in Scouting. These answers will provide meaningful and practical guidance for you as you progress through our Wood Badge course. I cannot overemphasize the importance of completing this pre-course assignment. It is our hope that each and every participant will invest the required time to complete the 20 questions.
 
 2.      Please bring a complete copy of the Health Form (Parts A, B and C) with you to camp in case Tr. Phuoc did not receive your Health Form in the mail for any reason. Please understand that without your Health Form, due to BSA Rules and Regulations, we cannot admit you to our Wood Badge course. Please clearly indicate on your Health Forms of special dietary requirements, food allergies, and/or health conditions.
 
 3.      During TN8 course, you will need to wear your home unit activity shirt during several sessions. Please bring several for change. Please note, this is part of your uniform on course, so make sure that the activity shirt has not been altered (sleeves cutoff, tank top style, etc.).
 
4.      Please bring 2 of your Lien Doan/Unit patches to camp and give it to Truong Phu. We will be using them as part of our exciting auction on course. Thank you in advance.
We look forward to seeing you on course. In the interim, if you have further questions, please do not hesitate to contact me (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and/or our course director, Truong Alina (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
YiS,
Lam X. Nguyen
Senior Patrol Leader 
Tung Nguyen VIII