Thư Đội Trưởng Nhất - Letter from SPL

(Click here for English version)

June 14, 2016
Thân chào các Anh Chị Em (ACE),
 
Để các ACE được đón tiếp chu đáo, tôi xin nhắc các ACE nào chưa gửi chương trình chuyến bay đến anh Phước (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), xin gửi gấp dùm.  Đồng thời, xin thông báo cho anh Phước biet ACE nào sẽ sử dụng đất trại sau khi bãi khóa, và ACE nào muốn đi 3 ngày tham quan ở Maui.
 
Trong khóa Tùng Nguyên VIII, chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo về một số để tài liên quan đến sinh hoạt theo phương pháp Hướng Đạo Việt Nam. Các ACE nào có câu hỏi hay đề tài về phương pháp HDVN, xin gửi về cho tôi.
 
Nhân đây, tôi gửi lại bản tóm tắt của những ngày quan trọng để các ACE biết, và cũng đính kèm lai bản dụng cụ cá nhân để các ACE chuẩn bị.
 
Nếu ACE có bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc/và Khoá Trưởng, Trưởng Alina Lee (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 
In order for us to make transportation arrangement for you, please send Tr. Phuoc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) your flight itinerary right away. In addition, please let him know if you will be staying at camp after course, and if you will join us on the 3-day tour in Maui.
 
In Tung Nguyen VIII, we will have an opportunity to discuss some of the Vietnamese Scouting traditions. Please email me if you have questions or subject related to Vietnamese Scouting.
 
I am re-sending some of the important dates and the Personal Equipment List for your convenience.
 
Please don’t hesitate to contact me (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and/or the Course Director, Tr Alina (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) if you have any questions or concerns.
 
Tabtt / YiS
Nguyễn X. Lâm 
Đội Trưởng Nhất / SPL
Tùng Nguyên VIII / 999-16
 
Item
Due Date
  Send To
Address
Course Fee (Total $250)
4/15/2016
  Tr. Phuoc
Martin Phước Phạm
13115 Dogwood Blossom Trail
Houston, TX 77065
Itinerary (flight information)
You should arrive on 7/30
Course starts at 7am on 7/31
6/15/2016
  Tr. Phuoc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Staying after course ($100/person flat fee)
8/6 pm until 8/11 am
as soon as you can, prefer with your course fee
  Tr. Phuoc
Martin Phước Phạm
13115 Dogwood Blossom Trail
Houston, TX 77065
After course tours 8/7 - 9
(cost depends on number of people)
6/30/2016
  Tr. Phuoc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

--

 

YiS,
Lam X. Nguyen
Senior Patrol Leader 
Tung Nguyen VIII