Thư Đội Trưởng Nhất - Letter from SPL

(Click here for English version)

Thân chào quý Trưởng,

Tôi tên là Nguyễn Xuân Lâm, được hân hạnh phục vụ các anh chị em (ACE) trong khoá Tùng Nguyên VIII (TN8), National Wood Badge Course 999-16, với trách vụ Đội Trưởng Nhất. Tôi xin trân trọng chào đón các ACE và nhân dịp thông báo một số tin tức quan trọng về khoá TN8 của chúng ta:

 

 • Hoàn tất Phiếu Sức khỏe cả 3 Phần A, B và C: ACE cần điền phần A và phần B. Riêng phần C, ACE cần gặp bác sĩ điền và ký tên trên phương diện sức khoẻ để ACE có thể tham dự khoá TN8, với 6 ngày trong trại. Xin ACE lưu ý rằng theo luật của Hướng Đạo Hoa Kỳ, nếu chúng tôi không có phiếu khám sức khoẻ, chúng tôi không thể hoàn tất thủ tục nhập trại. Nếu ACE có những sự lưu ý đặc biệt trên phương diện y tế như dị ứng thuốc men, thuốc cần trữ trong tủ lạnh, dị ứng thực phẩm, v/v, xin ACE ghi chú rõ ràng trên phiếu khám sức khoẻ.
 • Thủ tục nhập khóa sẽ được bắt đầu đúng lúc 7:30 sáng Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7, 2016, với điểm tâm bắt đầu một giờ trước đó. Chúng tôi mong muốn các ACE nhập trại ngày thứ Bẩy, 30 tháng 7. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cơm tối cho các ACE đến sớm chiều đó.
 • Khóa sẽ bế giảng vào khoảng 12 giờ trưa ngày thứ Bẩy, 6 tháng 8. Sau đó gia đình ACE có thể đến trại và sử dụng đất trại đến sáng ngày thứ Năm, 11 tháng 8. Vì Châu Hướng Đạo địa phương không cho ở miễn phí, mỗi người sử dụng đất trại trong 5 ngày này sẽ cần đóng một số tiền (dưới $250).
 • Ngày 1 tháng 4, 2016 là hạn chót để các ACE đóng phần còn lại của trại phí (tổng cộng $250). Nếu ACE nào cần trợ giúp tài chánh, mẫu đơn sẽ có trong vài ngày tới. Xin gởi trại phí về: Martin Phước Phạm.
 • Chúng tôi đã có một trang Facebook cho chúng ta chia xẻ và kết hợp phương tiện giao thông cũng như chương trình du ngoạn trước hoặc sau khóa. Nếu ACE nào chưa có trong trang này, xin vào đây để yêu cầu: https://www.facebook.com/groups/468118060038546/
 • Nếu ACE có bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tabtt,

Nguyễn X. Lâm

Đội Trưởng Nhất - Tùng Nguyên VIII

Course# 999-16

Dear Scouters,

My name is Lam X. Nguyen and I have the privilege of serving as your Senior Patrol Leader on course. I would like to take this opportunity to welcome you to our National Wood Badge Course 999-16 course (Tung Nguyen VIII) and to provide you with some important information.

 • Complete your Health Forms (Parts A, B, and C) if you have not already done so, please fill out part A and B plus part C is filled out and signed by your physician with their approval for you to attend our six-day Wood Badge training camp. Please understand that without your Health Forms, due to BSA Rules and Regulations, we simply cannot admit you to our Wood Badge course. Please clearly indicate on your Health Forms of special dietary requirements, food allergies, and/or health conditions.
 • Our course formally begins at 7:30am on Sunday, July 31, 2016, with breakfast opening an hour before that. We strongly encourage you to arrive on Saturday, July 30. Dinner will be available if you arrive early enough.
 • Course will end by noon on Saturday, August 6. Your family members are invited to arrive on August 6th. You and your family may continue to use the camp cabins until Thursday morning, August 11. There will be a charge associated with staying at the campsite, as the local council is charging us. The fee will not exceed $250 per person for the 5 nights.
 • The remainder of your participant fee ($250 total) is due by April 1st. Should you require financial assistance, the application will be available in a few days. Please mail the remainder fee to: Martin Phuoc Pham.
 • We do have a Facebook page for you to begin connecting with each other, should you want to coordinate flights and activities before or after the course. Please request to be added if you are not already in it: https://www.facebook.com/groups/468118060038546/
 • If you have any questions, please do not hesitate to contact us at 
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

YiS,
Lam Nguyen
Senior Patrol Leader - Tung Nguyen VIII
Course # 999-16